Partnerji projekta

Prijavitelj projekta in vodilni partner:

Mariborska razvojna agencija (sedaj RRA Podravje - Maribor), Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Boris Keuc,
vodja projekta

Telefon: +386 41 917 001
E-pošta: boris.keuc@rra-podravje.si
www.rra-podravje.si

Projektni partnerji:

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)

Simon Veberič,
koordinator projekta

Telefon: +386 2 33 31 371
E-pošta: simon.veberic@zrsvn.si
www.zrsvn-varstvonarave.si

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV)

Mateja Klaneček,
vodja OE Maribor, koordinatorica projekta

Telefon: +386 2 259 77 52
E-pošta: mateja.klanecek@gov.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj)

Iztok Uhan,
koordinator projekta

Telefon: +386 2 748 02 63
E-pošta: iztok.uhan@bistra.si
www.bistra.si

Občina Starše

Mojca Kacjan,
direktorica občinske uprave, koordinatorica projekta

Telefon: +386 2 686 48 07
E-pošta: mojca.kacjan@starse.si
www.starse.si

Občina Duplek

Natalija Jakopec,
direktorica občinske uprave, koordinatorica projekta

Telefon: +386 2 684 09 13
E-pošta: natalija.jakopec@duplek.si
www.duplek.si

Občina Središče ob Dravi

Jelka Zidarič Trstenjak,
direktorica občinske uprave, koordinatorica projekta

Telefon: +386 2 741 66 12
E-pošta: jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si
www.sredisce-ob-dravi.si

Barve

Pisava

Ostalo