Območje projekta

Projektno območje zajema dravski rečni in obrečni prostor med Mariborom (Limbuškim nabrežjem) in državno mejo pri Središču ob Dravi. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije. Posebna varstvena območja so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. Predstavlja eno največjih svetovnih varstvenih območij. Omrežje Natura 2000 v vseh 27 državah članicah Evropske unije pokriva več kot 18 % kopnega in skoraj 6 % morskega ozemlja. Predstavlja družbeno zavezo, da bomo in kako bomo varovali naravo.

Več o Naturi 2000 lahko preberete na: spletni strani Živim z Naturo 2000 - http://www.natura2000.si

Barve

Pisava

Ostalo