Ureditev vodnih habitatov
Foto: Marjana Kolednik
Ureditev vodnih habitatov
Foto: Marjana Kolednik

Ureditev vodnih habitatov

Ureditev vodnih habitatov – mlak dvoživk v Šturmovcih

V sklopu projekta »Drava – Natura 2000, reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave - zaDravo« se je v Šturmovcih izvedla aktivnost ureditev vodnih habitatov – mlak dvoživk, za vrsto veliki pupek. Vrsta potrebuje naravne (neutrjene) brežine s prosto plavajočo vegetacijo, ki v habitatu vrste predstavlja pomembno strukturo za varstvo pred plenilci, in sicer v blagem naklonu in majhne globine. Na 9 lokacijah je partner DRSV vzpostavil mrežo ustreznih habitatov, ki izboljšajo omrežje bistvenih delov habitata vrste, pomembnih za razmnoževanje.

Vodne površine bodo nadalje prepuščene naravnim procesom (sukcesiji). Ukrep so izvedli na osnovi študije velikosti habitata in populacije vrste ter pripravljenih izhodišč za izvedbo ukrepa. Depresije (jame) so grajene izključno v obstoječo podlago. V čim večji meri so uporabljene že obstoječe depresije na terenu, katere so dodatno poglobili in razširili.

Z izvedeno aktivnostjo so vzpostavili mrežo bogato strukturiranih vodnih habitatov, ki bodo izboljšali omrežje bistvenih delov habitata vrste, pomembnih za razmnoževanje.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo