Krajinski park Šturmovec
Foto: Iztok Uhan
Krajinski park Šturmovec
Foto: Iztok Uhan

Krajinski park Šturmovec

Druga sezona prilagojene košnje projektnega zemljišča in vzpostavitev učne poti

V juniju je ZRS Bistra Ptuj zaključila s prvo letošnjo košnjo in travniškim mulčenjem projektnih zemljišč na območju Krajinskega parka Šturmovec. Košnjo so izvedli na 6 ha, travniško mulčenje pa na cca 1,5 ha projektnih površin.

Košnja in travniško mulčenje se izvajata z namenom izboljšanja in ohranjanja stanja habitatnega tipa Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) HT 6210, ki so pomembna rastišča kukavičevk. Zaradi zahtevnih vremenskih razmer v pozno pomladanskem času in posledično nenormalne rasti invazivnih trav, so na nekaterih delih zemljišča morali poseči po drastičnem ukrepu mulčenja travniških površin. To je bilo opravljeno predvsem na delih, kjer je bila prejšnjo pomlad odstranjena lesna zarast. Do konca oktobra, ko se zaključi projekt zaDravo, bodo izvedli še redno košnjo travniških površin. V kolikor bo to potrebno, predvsem z namenom slabitve invazivne tujerodne zlate rozge, bodo opravili še dodatno mulčenje oz. čistilno košnjo.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo