Marec - Zasaditev mejic v projektu zaDravo
Foto: Dominik Bombek

Marec - Zasaditev mejic v projektu zaDravo

Nove mejice na območju Natura 2000

V sklopu projekta zaDravo izvajamo v marcu sadnjo grmovnih in drevesnih vrst. S tem ukrepom bomo obnovili in vzpostavili nove mejice na območju Natura 2000 v občinah Gorišnica, Duplek in Markovci. Zasadili bomo 11.018 sadik avtohtonih drevesnih (divja češnja, divja jablana, skorš, brek, poljski javor, hrast, beli gaber) in grmovnih (črni trn, glog, rumeni dren, brogovita, dobrovita, leska) vrst.

Sadnja poteka na robovih kmetijskih zemljišč, ob kanalu reke Drave in odvodnem jarku v kmetijski krajini. Sadnja in obnova mejic bo znatno povečala vrstno pestrost kmetijske krajine, saj pestra rastlinska sestava mejic pomuja več različnih okolij za različne organizme. Glede na to, so mejice izjemnega pomena za številne organizme, zlasti ptic kmetijske krajine in številnih opraševalce.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo