Poglobitev iztočnega dela rokava in izkop lokalnih poglobitev do nivoja talne vode
Foto: Uroš Vogrinc

Poglobitev iztočnega dela rokava in izkop lokalnih poglobitev do nivoja talne vode

Izboljšujemo stanje vrste veliki pupek in hribski urh

V sklopu zaDravo izboljšujemo stanje vrste veliki pupek in hribski urh. Pričeli smo z izvajanjem aktivnosti poglobitve iztočnega dela rokava v reko Dravo. Predvidena je odstranitev poškodovane zarasti in plavja ter vzpostavitev rokava (v površini 2,20 ha), v katerega se bodo visoke vode prelile pri pretoku Q = cca. 150 m3. Mrtev rokav pri nizkih vodostajih funkcionira kot sklenjena, od struge Drave ločena stoječa vodna površina. Prav tako se bodo v bližini izvedle še štiri dodatne poglobitve, kot dodatni habitati za dvoživke.

S predmetnimi ukrepi se bo vzpostavilo ugodno stanje vrste veliki pupek, saj se bo izboljšalo stanje habitata vrste. Vzpostavitev rokava bo prav tako pozitivno vplival na pretočnost reke Drave na obravnavanem območju, v času visokovodnih razmer.

Predvideni posegi so označeni na priloženi fotografiji.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo