Priročnik

Priročnik

Priročnik Drava – Natura 2000, reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

V priročniku so predstavljeni ukrepi, ki jih izvajamo v okviru projekta po varstvenih ciljih na območju Natura 2000 Drava. Namen priročnika je ozaveščanje splošne javnosti o vsebini in pomenu območja Natura 2000.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo