21. maj - Evropski dan Nature 2000

21. maj - Evropski dan Nature 2000

18 let Nature 2000 v Sloveniji

Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Med projekti izstopajo predvsem projekti programa LIFE, Evropskega sklada za regionalni razvoj in evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg.

Poleg ohranjanja izboljšanja stanja ciljnih živalskih in rastlinskih vrst ter obnove življenjskih okolij med cilji izstopajo komunikacijske in izobraževalne aktivnosti, krepitev znanja, povezovanje in trajnostni razvoj zavarovanih območij.

Trenutno na 80 območjih Nature 2000 v Sloveniji poteka 18 projektov za Naturo 2000, sofinanciranih iz sredstev programa LIFE (7 projektov) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (11 projektov). Ti projekti so namenjenih ohranjanju in izboljšanju vrst in življenjskih okolij, ki združujejo preko 50 organizacij. Med njimi so lokalne skupnosti, regionalne razvojne agencije, zasebni zavodi, raziskovalne inštitucije, ministrstva, upravljavci zavarovanih območij in drugi. (vir: www.Natura2000.si).

Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura2000, kjer potekajo aktivnosti projekta zaDravo. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot zavarovana območja in naravne vrednote.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo