Koledar 2023

Koledar 2023

Trudimo se zaDravo ...

... za več dreves.

... za obnovitev naravnih rečnih poti.

... za oživitev mokrišč.

... za neporasla prodišča.

... za ohranitev travišč.

... za obuditev mejic.

... za včeraj, danes in jutri.

... za raziskovanje, ozaveščanje in izobraževanje.

... za več prostora za počitek, rekreacijo in doživljanje narave.

... za sobivanje.

... za bogate obrečne gozdove.

... za Dravo.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo