7. april – Mednarodni dan bobra
Foto: Jožef Sedonja
7. april – Mednarodni dan bobra
Foto: Anja Cigan

7. april – Mednarodni dan bobra

Bober je največji Evropski glodavec

Bober je ena ključnih vrst ekosistemov, saj s svojo aktivnostjo podiranja dreves ter gradnjo brlogov in jezov spreminja značaj rek, potokov in obrežnih zemljišč. Tako povečuje pestrost habitatov, to pa blagodejno vpliva na številne rastlinske in živalske vrste.

Aktivnosti bobra so v urbani kmetijski krajini za lastnike zemljišč pogosto konfliktne, predvsem zaradi nepoznavanja o načinih sobivanja in preventivnih ukrepi, pa tudi nerazumevanja pomena obrežnega vegetacijskega pasu.


V projektu bomo za izboljšanje življenjskega prostora bobra vzpostavili nove in obnovili nekdaj obstoječe vodne habitate (mrtvice, rečne rokave, depresije) ter spodbudili razvoj lesne obrežne zarasti.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo