23. marec - Grad Borl in nova travišča
Foto: Dominik Bombek

23. marec - Grad Borl in nova travišča

Priprava travnikov pod gradom Borl za poletno košnjo

Danes so ekstenzivni travniki eni izmed najbolj ogroženih življenjskih okolij v kmetijski krajini Glavni razlogi za ogroženost so zaraščanje in opuščanja kmetijske rabe na težko obdelovalnih površinah na eni strani ter neustrezna kmetijska raba (intenzivna paša in eutrofikacija) na drugi strani.

Travnik pod gradom Borl se je v nekaj letih opuščanja košnje zarastel z robidovjem in z zelo gosto vegetacijo rdečega drena in robinije. V sklopu projekta zaDravo smo z mulčenjem odstranili lesno vegetacijo in poravnali ter pripravili celoten teren za poletno košnjo. Obnovljena ekstenzivna travišča bodo veliko prispevala k pestrosti kmetijske krajine, saj lahko dosežejo pestrost rastlinskih in živalskih vrst tudi do 80 vrst/m2

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo