21. marec - Mednarodni dan gozdov
Foto: Jasmina Kotnik
21. marec - Mednarodni dan gozdov
Foto: Aleksander Koren

21. marec - Mednarodni dan gozdov

Varujmo gozdove!

Mednarodni dan gozdov vsako leto obeležujemo na pobudo Organizacije Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano (FAO). V letu 2022 bo potekal na temo trajnostne proizvodnje in potrošnje gozdnih virov pod geslom: »Izberi trajnostno pridobljen les za ljudi in planet!«

Gozdovi pokrivajo skoraj tretjino zemeljske površine in ljudem zagotavljajo dobrine, pomagajo v boju proti podnebnim spremembam, varujejo biotsko raznovrstnost, tla, reke in vodne zaloge ter služijo kot območja, kjer se ljudje lahko približajo naravi.

V projektu zaDravo bomo izboljšali stanje mehkolesne in trdolesne loke ob reki Dravi. Obnovili ju bomo na način, da bomo zasadili značilne drevesne vrste in z ukrepi spodbujali naravno pomlajevanje gozdov.

Za območje pripravljamo interpretacijo narave, ki bo s svojimi vsebinami prispevala k ozaveščanju širše javnosti o pomenu gozdov ob reki Dravi.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo