2. februar – Svetovni dan mokrišč
Foto: Aleksander Koren
2. februar – Svetovni dan mokrišč
Foto: Aleksander Koren

2. februar – Svetovni dan mokrišč

Mokrišča so eden najbolj ogroženih habitatov v Sloveniji in v svetovnem merilu

Mokrišča so območja, ki so stalno ali občasno pod vodo in jih poznamo kot barja, močvirja, soline, poplavne mokrotne travnike, slane lagune, poplavne gozdove, poplavne ravnice rek in podobno. So ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti, saj številne rastlinske in živalske vrste živijo ali se razmnožujejo v mokriščih. So naravni zbiralniki in zadrževalniki vode ter naravne čistilne naprave, saj čistijo vodne vire in s tem zagotavljajo pitno vodo. Blagodejno vplivajo na mikroklimo, imajo pomembno vlogo pri obvladovanju podnebnih sprememb in predstavljajo območja oddiha in rekreacije za človeka. Z ohranjanjem mokrišč ohranjamo vodne vire za ljudi in življenjski prostor mnogih živih bitij.

Več o svetovnem dnevu mokrišč: https://www.worldwetlandsday.org/

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo