17. junij - Vabilo
Foto: Đorđe Legen

17. junij - Vabilo

Vabilo na predstavitev izvedbenih aktivnosti projekta zaDravo na območju reke Drave med Meljem in Ptujem

Vabljeni na javno predstavitev na vodotoke vezanih izvedbenih aktivnosti projekta zaDravo na območju reke Drave med Meljem in Ptujem. Predstavitev bo v sejni sobi Občine Starše, Starše 93, v ponedeljek, 27. 6. 2022 ob 16. uri.


V sklopu projekta »Drava - Natura 2000, reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – zaDravo« DRSV načrtuje več izvedbenih aktivnosti na območju Drave med Meljem in Ptujem.

Ukrepi bodo pripomogli ohranjanju življenjskih okolij ogroženih vrst. Hkrati bodo imeli pozitiven učinek na povečanje pretočnosti struge ter zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti območja.

Vabilo

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo