Sodelovanje ZRS Bistra Ptuj pri sejanju in pripravi avtohtone travne mešanice z lokalnimi kmetijami na območju Šturmovcev
Foto: Iztok Uhan
Sodelovanje ZRS Bistra Ptuj pri sejanju in pripravi avtohtone travne mešanice z lokalnimi kmetijami na območju Šturmovcev
Foto: Iztok Uhan
Sodelovanje ZRS Bistra Ptuj pri sejanju in pripravi avtohtone travne mešanice z lokalnimi kmetijami na območju Šturmovcev
Foto: Iztok Uhan
Sodelovanje ZRS Bistra Ptuj pri sejanju in pripravi avtohtone travne mešanice z lokalnimi kmetijami na območju Šturmovcev
Foto: Iztok Uhan

Sodelovanje ZRS Bistra Ptuj pri sejanju in pripravi avtohtone travne mešanice z lokalnimi kmetijami na območju Šturmovcev

V Krajinskem parku Šturmovci posejana avtohtona travna mešanica iz travniškega področja Šturmovcev

Za izboljšanje stanja ohranjenosti habitatnega tipa »pol naravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuca-Borometalia)« smo v okviru projekta v Krajinskem parku Šturmovci na površini 2 ha posejali avtohtono travno mešanico iz travniškega področja Šturmovcev. Za sejanje smo porabili približno 500 kg sušenega travniškega drobirja, pripravljenega na kmetijah iz Markovcev in Vidma.

Pripravo terena in setev so v skladu s strokovnimi usmeritvami ZRSVN izvedle Javne službe Ptuj.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo