Projektni svet projekta zaDravo
Foto: Danijela Kocuvan

Projektni svet projekta zaDravo

Drugo srečanje članov projektnega sveta

Drugo srečanje članov projektnega sveta je 16. 12. 2021 potekalo on-line. Pregledali smo izvedene aktivnosti po posameznih partnerjih med septembrom in decembrom 2021, objavljena in izvedena javna naročila ter promocijske aktivnosti. Veliko ključnih aktivnosti bo izvedeno v 2022, ko bodo izpeljani še drugi postopki javnih naročil in bodo razmere v naravi omogočale izvedbo aktivnosti.← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo