Projektni svet projekta zaDravo
Foto: Danijela Kocuvan

Projektni svet projekta zaDravo

Projektni svet sestavljajo odgovorne osebe partnerskih ustanov

14. 9. 2021 je potekalo on-line srečanje Projektnega sveta projekta zaDravo. Namen Projektnega sveta je spremljanje kakovosti in transparentnosti izvajanja aktivnosti projekta. Na srečanju so člani vodilnega partnerja projekta predstavili aktivnosti, ki so bile že izvedene ter posredovali informacije o aktualnih aktivnostih projekta, tako po partnerjih, kot po vsebini in terminskem načrtu. V razpravi so projektni partnerji prenesli še druge pomembne informacije in izpostavili aktivno medsebojno sodelovanje za doseganje ciljev in rezultatov projekta.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo