Interpretacijske točke projekta zaDravo
Foto: Danijela Kocuvan

Interpretacijske točke projekta zaDravo

Ogled in določitev mikrolokacij interpretacijskih točk

V okviru projekta zaDravo bo izvajalec za interpretacijo izdelal načrt interpretacije zavarovane narave, ki vključuje tudi ureditev interpretacijskih točk, ki bodo razlagale in spodbujale ohranjanje naslovljene vrste ter ohranjanje biotske raznovrstnosti omrežja Natura 2000.

Projektni partnerji smo si skupaj z izvajalcem za interpretacijo ogledali projektno območje in določili mikrolokacije, kjer bodo postavljene obveščevalne interpretacijske table - V Zlatoličju, Pri izlivu Pesnice, Pri izlivu Miklavškega potoka, pod Vurberkom, v Muretincih in Gorišnici, v Staršah.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo