Odstranjevanje smeti, gradbenih in nevarnih odpadkov na območju Krajinskega parka Šturmovec
Foto: Iztok Uhan
Odstranjevanje smeti, gradbenih in nevarnih odpadkov na območju Krajinskega parka Šturmovec
Foto: Iztok Uhan
Odstranjevanje smeti, gradbenih in nevarnih odpadkov na območju Krajinskega parka Šturmovec
Foto: Iztok Uhan
Odstranjevanje smeti, gradbenih in nevarnih odpadkov na območju Krajinskega parka Šturmovec
Foto: Iztok Uhan
Odstranjevanje smeti, gradbenih in nevarnih odpadkov na območju Krajinskega parka Šturmovec
Foto: Iztok Uhan

Odstranjevanje smeti, gradbenih in nevarnih odpadkov na območju Krajinskega parka Šturmovec

Na očiščenem zemljišču bomo vzpostavili habitatni tip travišča in učno pot

V okviru projekta zaDravo sta ZRS Bistra Ptuj in izvajalec del - Javne službe Ptuj, d.o.o. decembra 2021 izvedla odstranjevanje smeti, gradbenih in drugih nevarnih odpadkov, ki so bili v preteklih letih odloženi na območju krajinskega parka Šturmovec. Izvajalci so območje pred izvedbo pregledali in označili zemljišča, kjer so odloženi odpadki. Pripravili so načrt aktivnosti, na osnovi katerega so Javne službe Ptuj izvršile izkop, sortiranje ter odvoz odpadkov. Vsi odpadki, tako nevarni kot tudi mešani, so bili odpeljani iz Krajinskega parka Šturmovec na primerno odlagališče. Skupaj je bilo odstranjeno cca 16 ton gradbenih, mešanih in nevarnih odpadkov.

Zemljišča, iz katerih so bili odstranjeni odpadki, so po posegu izravnali. Spomladi bo potekala aktivnost fine izravnave tal in sejanja avtohtone travniške mešanice. Odstranjevanje smeti je delno potekalo tudi na zemljiščih, kjer bo v okviru projekta vzpostavljena učna pot po Krajinskem parku Šturmovec.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo