Novinarska konferenca projekta zaDravo v Krajinskem parku Šturmovec
Foto: Nives Roter
Novinarska konferenca projekta zaDravo v Krajinskem parku Šturmovec
Foto: Nives Roter

Novinarska konferenca projekta zaDravo v Krajinskem parku Šturmovec

Na območju Šturmovcev bo na 6,0 ha izboljšano stanje travišnih habitatov z ekstenzivno košnjo.

Krajinski park Šturmovec obsega 215 ha in je življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst, od katerih so mnoge na rdečem seznamu redkih in ogroženih vrst. V okviru projekta zaDravo je danes potekala novinarska konferenca, kjer smo izpostavili, da bo na območju Šturmovcev ponovno vzpostavljamo habitatni tip polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh. V zadnjih sto letih so se površine travišč močno zmanjšale. Zmanjšanje travišč je predvsem posledica intenzifikacije kmetijske rabe na eni strani in opuščanja ekstenzivnih oblik kmetovanja ter zaraščanja kmetijskih površin na drugi. Konkretno bodo na projektnem območju na 6,0 ha izboljšali stanje travišnih habitatov z ekstenzivno košnjo. Zbrani deležniki vidijo velik pomen ohranjanja tradicionalne košnje na zaraščenih in slabo vzdrževanih traviščih.

Na območju Šturmovcev bo v okviru interpretacije vzpostavljena učna pot s ciljem ozaveščanja obiskovalcev o ohranjanju travišč.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo