Interpretacija – ogledi lokacij na terenu
Foto: Danijela Kocuvan
Interpretacija – ogledi lokacij na terenu
Foto: Danijela Kocuvan
Interpretacija – ogledi lokacij na terenu
Foto: Danijela Kocuvan

Interpretacija – ogledi lokacij na terenu

Interpretacijske enote bodo za obiskovalce vzpostavljene od Drava centra do Občine Središče ob Dravi.

V projektu zaDravo ima interpretacija pomembno vlogo, saj bo obiskovalec po ogledu vseh interpretacijskih enot spoznal naslovljene vrste, rečni in obrečni ekosistem Drave ter spremembe le-tega skozi zgodovino. Projektni partnerji in izvajalec za interpretacijo smo 2. in 7. junija 2021 izvedli terenski ogled vseh lokacij - za tri info centre, dve učni poti in tri interpretacijske poligone na območju od Drava centra do Občine Središče ob Dravi.

Izvajalec za interpretacijo bo pripravil Celovit podrobnejši načrt interpretacije, ki bo podlaga za izvedbo vseh interpretacijskih enot projekta.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo