22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti
Foto: Marko Zabavnik

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

Upadanje biotske raznovrstnosti je ena izmed največjih groženj človeštvu v svetovnem, evropskem pa tudi slovenskem merilu.

Program Združenih narodov za okolje je 22. maj razglasil za Mednarodni dan biotske raznovrstnosti kot spomin na začetek veljavnosti konvencije o biotski raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992). Pri nas ta dan obeležujemo od leta 1996, ko je Slovenija postala pogodbenica konvencije. Vlade držav pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti so že sprejele številne zaveze za varstvo biotske raznovrstnosti.

Biotska raznovrstnost pomeni pestrost vsega živega na našem planetu. Zajema vse oblike življenja, življenjske prostore, ekosisteme ter vse povezave organizmov z okoljih, v katerih živijo in sobivajo. S postopnim uničevanjem njihovih življenjskih prostorov, pretiranim izkoriščanjem rek, jezer, oceanov, gozdov, prsti, pa tudi z onesnaževanjem in zastrupljanjem tal in zraka je obstoj številnih vrst žal zelo ogrožen. Upadanje biotske raznovrstnosti je ena izmed največjih groženj človeštvu v svetovnem, evropskem pa tudi slovenskem merilu.

K ohranjanju biotske raznovrstnosti rečnih in obrečnih ekosistemov bomo prispevali v projektu zaDravo, ki naslavlja izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo