Interpretacija

Interpretacija neposrednih projektnih aktivnosti, naslovljenih vrst in biotske pestrosti območja Natura 2000 Drava bo zgoščena ob Dravi in Dravski kolesarski poti. Zasnovana bo tako, da se vsebine interpretacije ne bodo ponavljale, ampak dopolnjevale. Po ogledu vseh interpretacijskih enot bo obiskovalec celovito spoznal projektne akcije, naslovljene vrste, rečni in obrečni ekosistem Drave ter spremembe le tega skozi zgodovino. Interpretacija bo obiskovalca spodbujala, da svoje ravnanje in bivanje spremeni tako, da bodo njegovi vplivi na naravo in okolje manjši oziroma manj škodljivi.

Interpretacija bo izvedena z različnimi interpretacijskimi enotami: vzpostavili bomo interpretacijske točke, interpretacijske poligone z inovativnimi obveščevalnimi in interpretacijskimi tablami, učne poti z razglednimi in opazovalnimi točkami ter prostorom za počitek in informacijske centre.

Interpretacijski poligoni, učne poti in informacijski centri bodo opremljeni z gradivi za samovodenje, ki bodo na voljo tako v tiskani kot digitalni obliki. Obisk interpretacijskih enot bo za obiskovalce brezplačen.

Barve

Pisava

Ostalo