Gradiva

S projektom "zaDravo" bomo izboljšali neugodno stanje štirih habitatnih tipov in življenjsko okolje enajstih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Več informacij najdete v priloženi zloženki.

Barve

Pisava

Ostalo