Gradiva

S projektom "zaDravo" smo izboljšali neugodno stanje štirih habitatnih tipov in življenjsko okolje enajstih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Več informacij najdete v priloženem gradivu.

Barve

Pisava

Ostalo