Project partners

Project applicant and lead partner:

Mariborska razvojna agencija/Maribor Development Agency (now RRA Podravje - Maribor),
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Boris Keuc,
Project Manager

Telefon: +386 41 917 001
E-mail: boris.keuc@rra-podravje.si
www.rra-podravje.si

Project partners:

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Protection (ZRSVN)

Simon Veberič,
Project Coordinator

Tel: +386 2 33 31 371
e-mail: simon.veberic@zrsvn.si
www.zrsvn-varstvonarave.si

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV)

Mateja Klaneček,
Head of OE Maribor, Project Coordinator

Tel: +386 2 259 77 52
e-mail: mateja.klanecek@gov.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj)

Iztok Uhan,
Project Coordinator

Tel: +386 2 748 02 63
e-mail: iztok.uhan@bistra.si
www.bistra.si

Občina Starše

Mojca Kacjan,
Director of the Municipal Administration, Project Coordinator

Tel: +386 2 686 48 07
e-mail: mojca.kacjan@starse.si
www.starse.si

Občina Duplek

Natalija Jakopec,
Director of the Municipal Administration, Project Coordinator

Tel: +386 2 684 09 13
e-mail: natalija.jakopec@duplek.si
www.duplek.si

Občina Središče ob Dravi

Jelka Zidarič Trstenjak,
Director of the Municipal Administration, Project Coordinator

Tel: +386 2 741 66 12
e-mail: jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si
www.sredisce-ob-dravi.si

Colors

Fonts

Misc