Aktualno

Zasaditev mejic

Zasaditev mejic poteka v Občini Središče ob Dravi, Občini Starše in v Naravnem rezervatu Ormoške lagune

Aktualno

Okoljski in naravovarstveni dnevi v oktobru

2.10.2021 - Evropski dan opazovanja ptic, 4.10.2021 - Svetovni dan varstva živali in Svetovni dan habitatov

Obvestilo za medije

Novinarska konferenca projekta zaDravo v Krajinskem parku Šturmovec

Na območju Šturmovcev bo na 6,0 ha izboljšano stanje travišnih habitatov z ekstenzivno košnjo.

Dogodek

Projektni svet projekta zaDravo

Projektni svet sestavljajo odgovorne osebe partnerskih ustanov

Aktualno

Interpretacijske točke projekta zaDravo

Ogled in določitev mikrolokacij interpretacijskih točk

Aktualno

Ohranjanje rjavega srakoperja in njegovih habitatov

Vzpostavitev novih in obnovitev nekdaj že obstoječih mejic in remiz ter ekstenzivnih travnikov

Aktualno

Interpretacija – ogledi lokacij na terenu

Interpretacijske enote bodo za obiskovalce vzpostavljene od Drava centra do Občine Središče ob Dravi.

Aktualno

5. junij - Svetovni dan okolja

Svetovni dan okolja

Aktualno

24. maj - Evropski dan parkov

V neposredni bližini reke Drave se nahajajo štirje krajinski parki.

Aktualno

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

Upadanje biotske raznovrstnosti je ena izmed največjih groženj človeštvu v svetovnem, evropskem pa tudi slovenskem merilu.

Aktualno

21. maj - Evropski dan Nature 2000

Območje Nature 2000 se v Sloveniji nahaja v 204 občinah (od 212 občin).

Dogodek

20. maj - Predstavitev projekta zaDravo

Prenos znanja in izkušenj na študente Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Aktualno

20. maj - Svetovni dan čebel

Svetovni dan čebel

Aktualno

15. maj - Svetovni dan podnebnih sprememb

Ali tudi vi že občutite podnebne spremembe?

Aktualno

Gozdni habitatni tip

Doseganje ugodnega stanja gozdnih habitatnih tipov

27. april – Dan dreves

Ali ste že kdaj posadili drevo?

Aktualno

22. april - dan Zemlje

Letos praznujemo 51. leto dneva Zemlje z geslom »Obnovimo našo Zemljo«.

Aktualno

Sodelovanje ZRS Bistra Ptuj pri sejanju in pripravi avtohtone travne mešanice z lokalnimi kmetijami na območju Šturmovcev

V Krajinskem parku Šturmovci posejana avtohtona travna mešanica iz travniškega področja Šturmovcev

Aktualno

Usklajevanje različnih vidikov rabe prostora – mejice in remize ob reki Dravi

Obnova in vzpostavitev mejic ter remiz bo potekala na občinskih in državnih zemljiščih ter zemljiščih lovskih družin, ki se nahajajo na območju Nature 2000 Drava, oziroma od Maribora do Središča ob Dravi.

Aktualno

7. april – Mednarodni dan bobra

Ali ste vedeli, da je bober odličen inženir za upravljanje vodotokov?

Aktualno

22. marec – Svetovni dan voda

Svetovni dan voda je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila v Riu de Janeiru leta 1992. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.

Aktualno

21. marec – Mednarodni dan gozdov

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 razglasila 21. marec za mednarodni dan gozdov, dan promocije gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov.

Aktualno

Dvoživke v Podravju

Skrb za dvoživke spomladi

Aktualno

V Krajinskem parku Šturmovci ukrepi v korist domorodnih vrst

V novembru 2020 so se začela dela na šestih hektarjih površin na območju parka.

Aktualno

Urejanje Krajinskega parka Šturmovci bo izvedeno v sklopu projekta zaDravo

V Krajinskem parku Šturmovci bodo v prihodnjih dveh letih urejene travniške površine in učna pot.

Obvestilo za medije

Projekt zaDravo bo pripomogel k izboljševanju stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

Dravski rečni in obrečni ekosistem je v zelo neugodnem stanju, zato se je povezalo sedem projektnih partnerjev, ki bodo projekt zaDravo izvajali vse do marca 2023. Projektni partnerji so pripravili obvestilo za medije z namenom obveščanja javnosti o aktivnostih, ki se bodo izvajala na projektnem območju od Maribora do Središča ob Dravi.

Aktualno

Občina Središče ob Dravi - Projektna sredstva za ohranjanje narave in doživetja v naravi

Občina Središče ob Dravi bo na območju krajinskega parka odkupila zemljišča, vzpostavila interpretacijsko točko in nadgradila opremo v informacijski pisarni. Vse z namenom približati naravo ozaveščenim obiskovalcem.

Barve

Pisava

Ostalo