Aktualno

Gozdarstvo

Aktualno

Interpretacijski center DRAVA NATURA 2000 Ptuj

Drava že od nekdaj kroji življenja ljudi.

Aktualno

Interpretacijski center in poligon DRAVA NATURA 2000 Ormoške lagune

Spoznaj svet ob reki Dravi

Aktualno

Učna pot DRAVA NATURA 2000 Starše

Zlato naše reke se ne meri le v karatih.

Aktualno

Interpretacijski center DRAVA NATURA 2000 Središče ob Dravi

Domačini vedo, ko se reka umiri, poplavna ravnica oživi.

Dogodek

Zaključna novinarska konferenca projekta zaDravo

Ohranimo Dravo za nas in prihodnje generacije

Aktualno

Poligon DRAVA NATURA 2000 Limbuško nabrežje

Dinamična reka ustvarja prostor za živahno življenje dvoživk

Aktualno

Poligon DRAVA NATURA 2000 Središče ob Dravi

Poplavni gozd je pôrok pestrosti življenja

Aktualno

Učna pot DRAVA NATURA 2000 Šturmovec

Nova, štiri kilometre dolga Učna pot DRAVA NATURA 2000 v Krajinskem parku Šturmovec

Aktualno

Trudimo se

za sobivanje.

Aktualno

Učna pot DRAVA NATURA 2000 Starše

Zlato naše reke se ne meri le v karatih

Aktualno

Trudimo se

za več prostora za počitek, rekreacijo in doživljanje narave.

Naravoslovni dan v KP Šturmovec

Učenci OŠ Markovci so spoznavali KP Šturmovec in novo učno pot

Aktualno

Animirani film "Drava kroji življenja"

Zlatko Šoder raziskuje Dravo in naravo

Aktualno

Trudimo se

za raziskovanje, ozaveščanje in izobraževanje.

Aktualno

Promocijski film Drava - reka za prihodnost

Film, ki vabi k spreminjanju jutrišnjega dne

Aktualno

Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Duplek

Obiščete poligon in obogatite svoje znanje o naravi

Aktualno

Trudimo se

... za včeraj, danes in jutri.

Aktualno

Krajinski park Šturmovec

Druga sezona prilagojene košnje projektnega zemljišča in vzpostavitev učne poti

Aktualno

Oddaja Dobro jutro

Predstavitev Krajinskega parka Šturmovec

Aktualno

Trudimo se

... za obuditev mejic.

Obvestilo za medije

Kako zagotavljamo trajno prihodnost zaDravo

Novinarska konferenca v Središču ob Dravi

Aktualno

1. junij - Projektni svet projekta zaDravo

Sedmo srečanje članov projektnega sveta

Aktualno

Trudimo se

... za ohranitev travišč.


Dogodek

Ozaveščanje o pomenu naravne dediščine gradu Borl

Grad Borl nudi zavetje kar petim netopirskim vrstam

Dogodek

Vabilo na dogodek

Netopirji ob Dravi in na gradu Borl

Aktualno

Ureditev vodnih habitatov

Ureditev vodnih habitatov – mlak dvoživk v Šturmovcih

Aktualno

Trudimo se

... za ohranjanje neporaslih prodišč

Aktualno

Trudimo se

... za oživitev mokrišč.

Aktualno

Trudimo se

... za obnovitev naravnih rečnih poti.

Aktualno

21. februar - Podpis pogodbe

Interpretacija narave ob reki Dravi

Aktualno

Trudimo se

… za več dreves.

15. december - Projektni svet projekta zaDravo

Šesto srečanje članov projektnega sveta

Aktualno

Priročnik

Priročnik Drava – Natura 2000, reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

Aktualno

Koledar 2023

Trudimo se zaDravo ...

Dogodek

12. oktober - Naravoslovni dan za učence OŠ Markovci

Spoznavanje ogroženih vrst in značilnosti kmetijske krajine v Krajinskem parku Šturmovec

Obvestilo za medije

20. september - Novinarska konferenca projekta zaDravo v Zlatoličju v Občini Starše

Intenzivna dela z namenom izboljšanja stanja dravskega rečnega in obrečnega ekosistema

Aktualno

Vabimo na prikaz ukrepov v projektu zaDravo

Novinarska konferenca, v torek, 20. 9. 2022 ob 12.00 v Zlatoličju, v Občini Starše

Aktualno

14. september - Projektni svet projekta zaDravo

Peto srečanje članov projektnega sveta

Aktualno

Poglobitev iztočnega dela rokava in izkop lokalnih poglobitev do nivoja talne vode

Izboljšujemo stanje vrste veliki pupek in hribski urh

Aktualno

17. junij - Vabilo

Vabilo na predstavitev izvedbenih aktivnosti projekta zaDravo na območju reke Drave med Meljem in Ptujem

Aktualno

9. junij 2022 - Projektni svet projekta zaDravo

Četrto srečanje članov projektnega sveta

Aktualno

21. maj - Evropski dan Nature 2000

18 let Nature 2000 v Sloveniji

17. maj - Aktivno, očiščevalno in izobraževalno na gradu Borl

Grad Borl je pomembno netopirsko zatočišče v SV Sloveniji.

Dogodek

11. maj - Vabilo na dogodek

14. maja 2022 ob 8. uri vabljeni na grad Borl.

Aktualno

22. april - Svetovni dan Zemlje

Vlagajmo v naš planet!

Aktualno

7. april – Mednarodni dan bobra

Bober je največji Evropski glodavec

Dogodek

31. marec - Projektni svet projekta zaDravo

Tretje srečanje članov projektnega sveta

Aktualno

23. marec - Grad Borl in nova travišča

Priprava travnikov pod gradom Borl za poletno košnjo

Aktualno

Marec - Zasaditev mejic v projektu zaDravo

Nove mejice na območju Natura 2000

Aktualno

21. marec - Mednarodni dan gozdov

Varujmo gozdove!

Aktualno

2. februar – Svetovni dan mokrišč

Mokrišča so eden najbolj ogroženih habitatov v Sloveniji in v svetovnem merilu

Aktualno

Odstranjevanje smeti, gradbenih in nevarnih odpadkov na območju Krajinskega parka Šturmovec

Na očiščenem zemljišču bomo vzpostavili habitatni tip travišča in učno pot

Dogodek

16. december - Projektni svet projekta zaDravo

Drugo srečanje članov projektnega sveta

Aktualno

Zasaditev mejic

Zasaditev mejic poteka v Občini Središče ob Dravi, Občini Starše in v Naravnem rezervatu Ormoške lagune

Aktualno

Okoljski in naravovarstveni dnevi v oktobru

2.10.2021 - Evropski dan opazovanja ptic, 4.10.2021 - Svetovni dan varstva živali in Svetovni dan habitatov

Obvestilo za medije

Novinarska konferenca projekta zaDravo v Krajinskem parku Šturmovec

Na območju Šturmovcev bo na 6,0 ha izboljšano stanje travišnih habitatov z ekstenzivno košnjo.

Dogodek

Projektni svet projekta zaDravo

Projektni svet sestavljajo odgovorne osebe partnerskih ustanov

Aktualno

Interpretacijske točke projekta zaDravo

Ogled in določitev mikrolokacij interpretacijskih točk

Aktualno

Ohranjanje rjavega srakoperja in njegovih habitatov

Vzpostavitev novih in obnovitev nekdaj že obstoječih mejic in remiz ter ekstenzivnih travnikov

Aktualno

Interpretacija – ogledi lokacij na terenu

Interpretacijske enote bodo za obiskovalce vzpostavljene od Drava centra do Občine Središče ob Dravi.

Aktualno

5. junij - Svetovni dan okolja

Svetovni dan okolja

Aktualno

24. maj - Evropski dan parkov

V neposredni bližini reke Drave se nahajajo štirje krajinski parki.

Aktualno

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

Upadanje biotske raznovrstnosti je ena izmed največjih groženj človeštvu v svetovnem, evropskem pa tudi slovenskem merilu.

Aktualno

21. maj - Evropski dan Nature 2000

Območje Nature 2000 se v Sloveniji nahaja v 204 občinah (od 212 občin).

Dogodek

20. maj - Predstavitev projekta zaDravo

Prenos znanja in izkušenj na študente Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Aktualno

20. maj - Svetovni dan čebel

Svetovni dan čebel

Aktualno

15. maj - Svetovni dan podnebnih sprememb

Ali tudi vi že občutite podnebne spremembe?

Aktualno

Gozdni habitatni tip

Doseganje ugodnega stanja gozdnih habitatnih tipov

27. april – Dan dreves

Ali ste že kdaj posadili drevo?

Aktualno

22. april - dan Zemlje

Letos praznujemo 51. leto dneva Zemlje z geslom »Obnovimo našo Zemljo«.

Aktualno

Sodelovanje ZRS Bistra Ptuj pri sejanju in pripravi avtohtone travne mešanice z lokalnimi kmetijami na območju Šturmovcev

V Krajinskem parku Šturmovci posejana avtohtona travna mešanica iz travniškega področja Šturmovcev

Aktualno

Usklajevanje različnih vidikov rabe prostora – mejice in remize ob reki Dravi

Obnova in vzpostavitev mejic ter remiz bo potekala na občinskih in državnih zemljiščih ter zemljiščih lovskih družin, ki se nahajajo na območju Nature 2000 Drava, oziroma od Maribora do Središča ob Dravi.

Aktualno

7. april – Mednarodni dan bobra

Ali ste vedeli, da je bober odličen inženir za upravljanje vodotokov?

Aktualno

22. marec – Svetovni dan voda

Svetovni dan voda je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila v Riu de Janeiru leta 1992. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.

Aktualno

21. marec – Mednarodni dan gozdov

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 razglasila 21. marec za mednarodni dan gozdov, dan promocije gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov.

Aktualno

Dvoživke v Podravju

Skrb za dvoživke spomladi

Aktualno

V Krajinskem parku Šturmovci ukrepi v korist domorodnih vrst

V novembru 2020 so se začela dela na šestih hektarjih površin na območju parka.

Aktualno

Urejanje Krajinskega parka Šturmovci bo izvedeno v sklopu projekta zaDravo

V Krajinskem parku Šturmovci bodo v prihodnjih dveh letih urejene travniške površine in učna pot.

Obvestilo za medije

Projekt zaDravo bo pripomogel k izboljševanju stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

Dravski rečni in obrečni ekosistem je v zelo neugodnem stanju, zato se je povezalo sedem projektnih partnerjev, ki bodo projekt zaDravo izvajali vse do marca 2023. Projektni partnerji so pripravili obvestilo za medije z namenom obveščanja javnosti o aktivnostih, ki se bodo izvajala na projektnem območju od Maribora do Središča ob Dravi.

Aktualno

Občina Središče ob Dravi - Projektna sredstva za ohranjanje narave in doživetja v naravi

Občina Središče ob Dravi bo na območju krajinskega parka odkupila zemljišča, vzpostavila interpretacijsko točko in nadgradila opremo v informacijski pisarni. Vse z namenom približati naravo ozaveščenim obiskovalcem.

Barve

Pisava

Ostalo