Aktualno

Trudimo se

… za več dreves.

15. december - Projektni svet projekta zaDravo

Šesto srečanje članov projektnega sveta

Aktualno

Priročnik

Priročnik Drava – Natura 2000, reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

Aktualno

Koledar 2023

Trudimo se zaDravo ...

Dogodek

12. oktober - Naravoslovni dan za učence OŠ Markovci

Spoznavanje ogroženih vrst in značilnosti kmetijske krajine v Krajinskem parku Šturmovec

Obvestilo za medije

20. september - Novinarska konferenca projekta zaDravo v Zlatoličju v Občini Starše

Intenzivna dela z namenom izboljšanja stanja dravskega rečnega in obrečnega ekosistema

Aktualno

Vabimo na prikaz ukrepov v projektu zaDravo

Novinarska konferenca, v torek, 20. 9. 2022 ob 12.00 v Zlatoličju, v Občini Starše

Aktualno

14. september - Projektni svet projekta zaDravo

Peto srečanje članov projektnega sveta

Aktualno

Poglobitev iztočnega dela rokava in izkop lokalnih poglobitev do nivoja talne vode

Izboljšujemo stanje vrste veliki pupek in hribski urh

Aktualno

17. junij - Vabilo

Vabilo na predstavitev izvedbenih aktivnosti projekta zaDravo na območju reke Drave med Meljem in Ptujem

Aktualno

9. junij 2022 - Projektni svet projekta zaDravo

Četrto srečanje članov projektnega sveta

Aktualno

21. maj - Evropski dan Nature 2000

18 let Nature 2000 v Sloveniji

17. maj - Aktivno, očiščevalno in izobraževalno na gradu Borl

Grad Borl je pomembno netopirsko zatočišče v SV Sloveniji.

Dogodek

11. maj - Vabilo na dogodek

14. maja 2022 ob 8. uri vabljeni na grad Borl.

Aktualno

22. april - Svetovni dan Zemlje

Vlagajmo v naš planet!

Aktualno

7. april – Mednarodni dan bobra

Bober je največji Evropski glodavec

Dogodek

31. marec - Projektni svet projekta zaDravo

Tretje srečanje članov projektnega sveta

Aktualno

23. marec - Grad Borl in nova travišča

Priprava travnikov pod gradom Borl za poletno košnjo

Aktualno

Marec - Zasaditev mejic v projektu zaDravo

Nove mejice na območju Natura 2000

Aktualno

21. marec - Mednarodni dan gozdov

Varujmo gozdove!

Aktualno

2. februar – Svetovni dan mokrišč

Mokrišča so eden najbolj ogroženih habitatov v Sloveniji in v svetovnem merilu

Aktualno

Odstranjevanje smeti, gradbenih in nevarnih odpadkov na območju Krajinskega parka Šturmovec

Na očiščenem zemljišču bomo vzpostavili habitatni tip travišča in učno pot

Dogodek

16. december - Projektni svet projekta zaDravo

Drugo srečanje članov projektnega sveta

Aktualno

Zasaditev mejic

Zasaditev mejic poteka v Občini Središče ob Dravi, Občini Starše in v Naravnem rezervatu Ormoške lagune

Aktualno

Okoljski in naravovarstveni dnevi v oktobru

2.10.2021 - Evropski dan opazovanja ptic, 4.10.2021 - Svetovni dan varstva živali in Svetovni dan habitatov

Obvestilo za medije

Novinarska konferenca projekta zaDravo v Krajinskem parku Šturmovec

Na območju Šturmovcev bo na 6,0 ha izboljšano stanje travišnih habitatov z ekstenzivno košnjo.

Dogodek

Projektni svet projekta zaDravo

Projektni svet sestavljajo odgovorne osebe partnerskih ustanov

Aktualno

Interpretacijske točke projekta zaDravo

Ogled in določitev mikrolokacij interpretacijskih točk

Aktualno

Ohranjanje rjavega srakoperja in njegovih habitatov

Vzpostavitev novih in obnovitev nekdaj že obstoječih mejic in remiz ter ekstenzivnih travnikov

Aktualno

Interpretacija – ogledi lokacij na terenu

Interpretacijske enote bodo za obiskovalce vzpostavljene od Drava centra do Občine Središče ob Dravi.

Aktualno

5. junij - Svetovni dan okolja

Svetovni dan okolja

Aktualno

24. maj - Evropski dan parkov

V neposredni bližini reke Drave se nahajajo štirje krajinski parki.

Aktualno

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

Upadanje biotske raznovrstnosti je ena izmed največjih groženj človeštvu v svetovnem, evropskem pa tudi slovenskem merilu.

Aktualno

21. maj - Evropski dan Nature 2000

Območje Nature 2000 se v Sloveniji nahaja v 204 občinah (od 212 občin).

Dogodek

20. maj - Predstavitev projekta zaDravo

Prenos znanja in izkušenj na študente Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Aktualno

20. maj - Svetovni dan čebel

Svetovni dan čebel

Aktualno

15. maj - Svetovni dan podnebnih sprememb

Ali tudi vi že občutite podnebne spremembe?

Aktualno

Gozdni habitatni tip

Doseganje ugodnega stanja gozdnih habitatnih tipov

27. april – Dan dreves

Ali ste že kdaj posadili drevo?

Aktualno

22. april - dan Zemlje

Letos praznujemo 51. leto dneva Zemlje z geslom »Obnovimo našo Zemljo«.

Aktualno

Sodelovanje ZRS Bistra Ptuj pri sejanju in pripravi avtohtone travne mešanice z lokalnimi kmetijami na območju Šturmovcev

V Krajinskem parku Šturmovci posejana avtohtona travna mešanica iz travniškega področja Šturmovcev

Aktualno

Usklajevanje različnih vidikov rabe prostora – mejice in remize ob reki Dravi

Obnova in vzpostavitev mejic ter remiz bo potekala na občinskih in državnih zemljiščih ter zemljiščih lovskih družin, ki se nahajajo na območju Nature 2000 Drava, oziroma od Maribora do Središča ob Dravi.

Aktualno

7. april – Mednarodni dan bobra

Ali ste vedeli, da je bober odličen inženir za upravljanje vodotokov?

Aktualno

22. marec – Svetovni dan voda

Svetovni dan voda je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila v Riu de Janeiru leta 1992. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.

Aktualno

21. marec – Mednarodni dan gozdov

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 razglasila 21. marec za mednarodni dan gozdov, dan promocije gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov.

Aktualno

Dvoživke v Podravju

Skrb za dvoživke spomladi

Aktualno

V Krajinskem parku Šturmovci ukrepi v korist domorodnih vrst

V novembru 2020 so se začela dela na šestih hektarjih površin na območju parka.

Aktualno

Urejanje Krajinskega parka Šturmovci bo izvedeno v sklopu projekta zaDravo

V Krajinskem parku Šturmovci bodo v prihodnjih dveh letih urejene travniške površine in učna pot.

Obvestilo za medije

Projekt zaDravo bo pripomogel k izboljševanju stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

Dravski rečni in obrečni ekosistem je v zelo neugodnem stanju, zato se je povezalo sedem projektnih partnerjev, ki bodo projekt zaDravo izvajali vse do marca 2023. Projektni partnerji so pripravili obvestilo za medije z namenom obveščanja javnosti o aktivnostih, ki se bodo izvajala na projektnem območju od Maribora do Središča ob Dravi.

Aktualno

Občina Središče ob Dravi - Projektna sredstva za ohranjanje narave in doživetja v naravi

Občina Središče ob Dravi bo na območju krajinskega parka odkupila zemljišča, vzpostavila interpretacijsko točko in nadgradila opremo v informacijski pisarni. Vse z namenom približati naravo ozaveščenim obiskovalcem.

Barve

Pisava

Ostalo