Reka Drava med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ima značaj ravninske reke. Na tem območju je reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot zavarovana območja in naravne vrednote.

Aktualno

Aktualno

Trudimo se

za več prostora za počitek, rekreacijo in doživljanje narave.

Naravoslovni dan v KP Šturmovec

Učenci OŠ Markovci so spoznavali KP Šturmovec in novo učno pot

Aktualno

Trudimo se

za raziskovanje, ozaveščanje in izobraževanje.

Barve

Pisava

Ostalo