Reka Drava med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ima značaj ravninske reke. Na tem območju je reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot zavarovana območja in naravne vrednote.

Aktualno

Dogodek

12. oktober - Naravoslovni dan za učence OŠ Markovci

Spoznavanje ogroženih vrst in značilnosti kmetijske krajine v Krajinskem parku Šturmovec

Obvestilo za medije

20. september - Novinarska konferenca projekta zaDravo v Zlatoličju v Občini Starše

Intenzivna dela z namenom izboljšanja stanja dravskega rečnega in obrečnega ekosistema

Aktualno

Vabimo na prikaz ukrepov v projektu zaDravo

Novinarska konferenca, v torek, 20. 9. 2022 ob 12.00 v Zlatoličju, v Občini Starše

Barve

Pisava

Ostalo