Reka Drava med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ima značaj ravninske reke. Na tem območju je reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot zavarovana območja in naravne vrednote.

Aktualno

Odstranjevanje smeti, gradbenih in nevarnih odpadkov na območju Krajinskega parka Šturmovec

Na očiščenem zemljišču bomo vzpostavili habitatni tip travišča in učno pot

Projektni svet projekta zaDravo

Drugo srečanje članov projektnega sveta

Aktualno

Zasaditev mejic

Zasaditev mejic poteka v Občini Središče ob Dravi, Občini Starše in v Naravnem rezervatu Ormoške lagune

Barve

Pisava

Ostalo