Reka Drava med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ima značaj ravninske reke. Na tem območju je reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot zavarovana območja in naravne vrednote.

Aktualno

Dogodek

Projektni svet projekta zaDravo

Projektni svet sestavljajo odgovorne osebe partnerskih ustanov

Aktualno

Interpretacijske točke projekta zaDravo

Ogled in določitev mikrolokacij interpretacijskih točk

Aktualno

Interpretacija – ogledi lokacij na terenu

Interpretacijske enote bodo za obiskovalce vzpostavljene od Drava centra do Občine Središče ob Dravi.

Barve

Pisava

Ostalo