Reka Drava med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ima značaj ravninske reke. Na tem območju je reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot zavarovana območja in naravne vrednote.

Aktualno

Poglobitev iztočnega dela rokava in izkop lokalnih poglobitev do nivoja talne vode

Izboljšujemo stanje vrste veliki pupek in hribski urh

Aktualno

17. junij - Vabilo

Vabilo na predstavitev izvedbenih aktivnosti projekta zaDravo na območju reke Drave med Meljem in Ptujem

Aktualno

21. maj - Evropski dan Nature 2000

18 let Nature 2000 v Sloveniji

Barve

Pisava

Ostalo