Reka Drava med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ima značaj ravninske reke. Na tem območju je reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot zavarovana območja in naravne vrednote.

Aktualno

Aktualno

Zasaditev mejic

Zasaditev mejic poteka v Občini Središče ob Dravi, Občini Starše in v Naravnem rezervatu Ormoške lagune

Aktualno

Okoljski in naravovarstveni dnevi v oktobru

2.10.2021 - Evropski dan opazovanja ptic, 4.10.2021 - Svetovni dan varstva živali in Svetovni dan habitatov

Obvestilo za medije

Novinarska konferenca projekta zaDravo v Krajinskem parku Šturmovec

Na območju Šturmovcev bo na 6,0 ha izboljšano stanje travišnih habitatov z ekstenzivno košnjo.

Barve

Pisava

Ostalo