Reka Drava med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ima značaj ravninske reke. Na tem območju je reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot zavarovana območja in naravne vrednote.

Aktualno

Aktualno

Interpretacijski center DRAVA NATURA 2000 Ptuj

Drava že od nekdaj kroji življenja ljudi.

Aktualno

Interpretacijski center in poligon DRAVA NATURA 2000 Ormoške lagune

Spoznaj svet ob reki Dravi

Aktualno

Učna pot DRAVA NATURA 2000 Starše

Zlato naše reke se ne meri le v karatih.

Barve

Pisava

Ostalo