Reka Drava med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ima značaj ravninske reke. Na tem območju je reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot zavarovana območja in naravne vrednote.

Aktualno

Aktualno

21. maj - Evropski dan Nature 2000

18 let Nature 2000 v Sloveniji

17. maj - Aktivno, očiščevalno in izobraževalno na gradu Borl

Grad Borl je pomembno netopirsko zatočišče v SV Sloveniji.

Dogodek

11. maj - Vabilo na dogodek

14. maja 2022 ob 8. uri vabljeni na grad Borl.

Barve

Pisava

Ostalo